Escoles infantils

Escola infantil i Juvenil de pàdel 2020-2021

L’escola infantil i juvenil va dirigida a joves d’ entre 8 i 18 anys que vulguin iniciar-se o perfeccionar el seu joc.
Reglaments Informació padel 2020-2021 Inscripció escola padel

 • Classes d’1 hora a pista + 1 hora de preparació física.
 • Grups de 3-4 alumnes per pista.
 • De dilluns a divendres de 18:00 a 20:00h.
 • Dissabtes de 10:00 a 14:00h.

El curs s’inicia l’1 de setembre de 2020 fins el 19 de juny de 2021

*Els alumnes que s’escriuen un cop el curs hagi començat, se’ls descomptarà el preu dels mesos transcorreguts.

A l’inici del curs es lliurarà a tots els alumnes la següent equipament oficial del Club. Es recomana la seva utilització per als entrenaments. Els alumnes que participin en els campionats per equips hauran de jugar amb l’equipament oficial.

Objectius de l’escola de pàdel:

 • Treball en equip.
 • Aprenentatge i millora de la tècnica de joc.
 • Maduració personal en vers al tracte amb altres companys, el material i les instal·lacions.
 • Superació de nous reptes.
 • Realitzar esport de forma habitual.

Un curs de deu mesos en el que l’alumne s’incorpora en aquell grup que millor s’adapti tenint en compte les característiques tant d’edat com de nivell. Així, en un entorn còmode i apropiat, farà possible una millora de la seva tècnica de joc.

Escola de Competició pàdel

L’escola de competició va dirigida a joves d’ entre 8 i 18 anys que vulguin un pla d’entrenament més específic per tal de millorar el seu nivell de joc i poder competir.

Als alumnes de l’escola de competició se’ls farà un planning de treball per a tota la temporada i els entrenadors s’encarregaran de realitzar un seguiment detallat per tal de poder ajustar i treballar en millorar la seva tècnica.

 • Entrenaments d’1 hora a pista + 1 hora de preparació física.
 • Grups de màxim 3 jugadors/pista.

Horaris:
De dilluns a divendres de 18:00h a 20:00h.
El curs s’inicia el 2 de setembre de 2019 al 20 de juny de 2020.

*Als alumnes que s’inscriguin un cop el curs hagi començat, se’ls descomptarà el preu dels mesos transcorreguts.

A l’inici del curs es lliurarà a tots els alumnes la següent equipament oficial del Club. Es recomana la seva utilització per als entrenaments. Els alumnes que participin en els campionats per equips hauran de jugar amb l’equipament oficial.