Classes particulars

Classes particulars de tennis per adults

Horaris

Les classes particulars s’imparteixen:

Socis: 

Dilluns, dimecres i divendres de 8h a 16h i de 21h a 22h.

Dimarts i dijous de 8h a 18h i de 21h a 22h.

Caps de setmana a partir de les 15h.

No socis:

De dilluns a divendres de 8h a 16h.

Informació cursos tennis 2021-2022 Inscripció classes particulars 2021-2022

Entrenadors i professors

Beto Martín Alex Casadesús
Jordi Sainz Alexander Katz
Alejandro Muñoz Albert Josep Maria
Ramon Canosa Jordi Viñé