ALTA ONLINE

Alta online

Desgravació fiscal quotes any 2022

Soci antiguitat < 3 anys

Soci antiguitat > 3 anys

Categoria

Quota mensual bruta

Quota mensual neta

Quota mensual neta

Actiu
Infantil
Infantil 4rt familiar
Infantil de 3-5 anys
Soci 1 i 2 anys
Numerari
82,90€
58,00€
52,30€
24,65€
4,05€
46,50€
48,26€
32,08€
28,37€
10,40€
2,99€
24,60€
44,74€
29,80€
26,38€
9,79€
2,57€
22,90€

Les quotes mensuals tenen un incentiu fiscal que s’aplica de la següent manera:

Per a l’exercici 2022 aquests percentatges seran del 80% respecte als primers 150€ i el 40% per a la resta (o 35% en funció del temps)

 

Compra Títol de soci per persona: 336,57€

 

Quota d’entrada

Soci individual:                      1.500€

Soci familiar 1r o 2n grau:      750€

Socis menors d’edat:                  0€

 

Condicions de pagament

Al Comptat a la secretaria del Club o transferència bancària