ALTA ONLINE

Alta online

Desgravació fiscal quotes any 2023

Soci antiguitat < 3 anys

Soci antiguitat > 3 anys

Categoria

Quota mensual bruta

Quota mensual neta

Quota mensual neta

Actiu
Infantil
Infantil 4rt familiar
Infantil de 3-5 anys
Soci 1 i 2 anys
Numerari

88,54€

61,94€

55,86€

26,33€

4,33€

49,66€

51,92€

94,64€

30,68€

11,49€

2,81€

26,66€

48,12€

32,17€

28,51€

10,80€

2,40€

24,80€

Les quotes mensuals tenen un incentiu fiscal que s’aplica de la següent manera:

Per a l’exercici 2023 aquests percentatges seran del 80% respecte als primers 150€ i el 40% per a la resta (o 35% en funció del temps)

Compra Títol de soci per persona: 336,57€

Quota d’entrada

Soci individual:                      3.000€

Soci familiar 1r o 2n grau:   1.500€

Socis menors d’edat:                   0€

Condicions de pagament

Al Comptat a la secretaria del Club o transferència bancària