ALTA ONLINE

Alta online

Desgravació fiscal quotes any 2024

Soci antiguitat < 3 anys

Soci antiguitat > 3 anys

Categoria

Quota mensual bruta

Quota mensual neta

Quota mensual neta

Actiu
Infantil
Infantil 4rt familiar
Infantil de 3-5 anys
Soci 1 i 2 anys
Numerari

91,37€

63,92€

57,65€

27,17€

4,47€

51,25€

46,49€

30,02€

26,26€

7,97€

-5,65€

22,42€

42,96€

27,86€

24,42€

7,65€

-4,83€

20,90€

Les quotes mensuals tenen un incentiu fiscal que s’aplica de la següent manera:

Per a l’exercici 2023 aquests percentatges seran del 80% respecte als primers 150€ i el 40% per a la resta (o 35% en funció del temps)

Compra Títol de soci per persona: 336,57€

Quota d’entrada

Soci individual:                      3.000€

Soci familiar 1r o 2n grau:   1.500€

Socis menors d’edat:                   0€

Condicions de pagament

Al Comptat a la secretaria del Club o transferència bancària